Radovi

Vremenski zid (1964., 1971., 1973., 1975. – 77., 1981., 1987.)
Jockey II (1973., MSU u Zagrebu)
Ladanje (1974. – 75., 1980., 1988.)
Obitavalište (1973., 1976., 1979. – 1981., 1988., 1993.)
Bazeni (1977. – 78.)

“Preko slikarskog polja ucrtana je pravokutna rešetka ‘vremenskih zidova’, dok panoramska scena evocira ukupnost mističnog dojma. Život u međuprostoru nudi puni doživljaj, fascinaciju beskonačnim mogućnostima i tumačenjima prostora u dubini svijeta. Specifičan ritam, izmjena oblika i kontura, ne svodi se na beskonačno ponavljanje jer su tajne, kako kaže Nikola Šop, dokinule tragične podjele na duhovno i tjelesno, na smrtno i nadnaravno, bezvremensko i vremenito.”

— Andriana Škunca