Radovi

Ruine (1962., 1966., 1971., Bruxelles, Galerie Isy Brachot)

“Geometrizam, autonomno svojstvo slikara nastavlja mnogobrojne Jordanove prizore kao putanja nove gravitacije u kojoj po istom principu likovi koračaju, lebde i lete, građevine se nakose ili obrnuto, stupovi prislone uz ploče trga, atrij nadvisi kupolu ruševne palače, a prozori ili vrata građevine pridržavaju zid, ormari i stolovi premještaju se po interijeru. I mogućnost i nemogućnost ujedno je i svjetlo i sjena, pasivnost i lakoća, nostalgični mir i napetost zapretenih nakana, tek naznačenih zvukova i pokreta.”

— Andriana Škunca