Radovi

Odlazeći (1972. – 76., 1979., 1982., 1987.)
Nosorog (Svetište i nosorog, 1973.; Nosorog i muzičari, 1980.)
Biciklisti (1978., 1985., 1987.)

“Jordan će na vertikalama smjestiti događanja, aktivne elemente: usudne šetače i bicikliste zaustavljene u pokretu, zbijene grupe kao prividnost mnoštva, mutne odraze ili otiske predmeta, gondolu nad tajanstvenim lagunama ili praznim balustradama, svilene velove, perle i koprene rasute među pročeljima. Romantične naznake rastvorenih interijera, prebrisanih intimnosti, zaboravljenih susreta, karakteristične predmete kao metafore hlapljivih i krhkih svjetova.”

— Andriana Škunca