Radovi

Muzičari (1979., 1986., 1988., 1994.)

“Za Jordana glazba se uvijek otjelovljuje, uvijek priziva emocije, osjećaje, koncerte, koncentriranja i afektivne veze. Uistinu, za njega su komorni koncert, trio, kvartet i kvintet odgovarajuća metafora života, osobnih odnosa, sintonija i harmonija koje treba tražiti i uplitati ih u svakodnevicu, po mogućnosti sa ženom i djecom, prijateljima, kolegama i, naravno, sa samim sobom, kao stvaralački događaj koji oslobađa od tereta postojanja, kao zajednička volja izvođenja u harmoniji, bez antagonizama i protivljenja.”

— Giorgio Segato