Radovi

Djetinjstvo (1979.)

"Sudeći po svemu što znamo, Jordanova mladost bila je bolna i dramatična. Čak iako su zacijelo postojali sretni i sunčani trenuci, bili su sasvim sigurno i nasilno prekinuti tragičnom i herojskom smrću njegova oca i strahom od rata, bombardiranjem, racijama, bijegom, siromaštvom. Drugu stranu dječakovog iskustva pronalazimo u njegovim čestim posjetima Sloveniji, točnije njegovu stricu Hanzeku, osobi neobičnih talenata i aspiracija koji je Jordana poticao i inspirirao."

— Tonko Maroević